Adriënne van der Werf

Curator, researcher & 
writer 

Contact
Instagram

Adriënne van der Werf

Curator, writer & researcher

Email
Instagram

The Eye on the Skin, Ghent (BE) 
UGent, Vandenhove Centre


05.12 - 07.12 
Co-curator & writer
Graphic design

De educatieve tentoonstelling The Eye on the Skin: On Architecture, Film and Video onderzoekt de filmische perceptie van architectuur. Deze perceptie vertrekt van een blik die niet objectief maar subjectief is. Het kijken naar architectuur is bovendien nauw verbonden met tactiele ervaringen. De beleving van architectuur wordt met andere woorden beïnvloed door een fysiek contact met haar structuren. Kunstenaars en cineasten gebruiken het camera- oog en hanteren diverse cinematografische technieken om de menselijke blik op architectuur in zijn bouwtechnische, sociale, artistieke en subjectieve verschijningsvormen gestalt te geven. Ze richten hun camera (eye) op de architectuur (skin). The skin staat hier niet enkel voor het architecturale omhulsel maar ook voor de manier waarop een gebouw inzicht in de condition humaine biedt. De selectie films in deze tentoonstelling omvat vijf thema’s, die elk een andere invalshoek belichten: Constructie, Leven in Architectuur, Kunst als Architectuur, In-zicht en Sporen van herinnering.

ENG: 

The educational exhibition The Eye on the Skin: On Architecture, Film and Video explores the cinematic perception of architecture. It starts from a view that is not objective but subjective: looking at architecture is closely linked to tactile experiences. In other words, the perception of architecture is influenced by a physical contact with its structures. Artists and filmmakers use the camera eye and  various cinematographic techniques to shape the human view of architecture in its architectural, social, artistic and subjective manifestations. They focus their camera (eye) on the architecture (skin). The skin here not only stands for the architectural envelope, but also for the way in which a building provides insight into the ‘condition humaine.’ The selection of films in this exhibition comprises five themes, each highlghting a different angle: Construction, Life in Architecture, Art as Architecture, Insight and Traces of Memory.
Mark